Kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp dẫn đầu cả nước của Đồng Nai

Với 32 khu công nghiệp đã thành lập và 30 khu đi và hoạt động, Đồng Nai dẫn đầu quốc gia về số lượng khu công nghiệp, theo số liệu trong báo cáo tiềm năng đầu tư Đồng Nai. Sự phát triển các khu công nghiệp của Đồng Nai đã đóng góp vào sự phát triển dịch vụ, tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Sự phát triển của các cụm công nghiệp còn thúc đẩy phát triển đô thị, chuyển dịch cấu trúc kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tỉ trọng các khu vực công nghiệp và dịch vụ cao đã tạo ra nhiều công việc cho các lao động trên toàn quốc. Theo số liệu của website xúc tiến thương mại Việt Nam (Vietnam Trade Promotion Agency), hiện tại có trên 400.000 lao động làm việc trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai.

Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã rút ra các bài học kinh nghiệm giúp Đồng Nai đạt được những kết quả trên:

Chính sách pháp luật đầu tư nước ngoài thường xuyên được cải tiến theo hướng minh bạch và rõ ràng hơn, phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, càng ngày càng thuận lợi. Điều này đã giúp các nhà đầu tư củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư của Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, chính sách lợi tức thuế cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng là một yếu tố khác thu hút các nhà đầu tư đến các khu công nghiệp tỉnh Đổng Nai.

Chính quyền địa phương luôn luôn tuân thủ phương châm “chính quyền địa phương đi cùng doanh nghiệp” để tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng luôn đẩy mạnh công tác hành chính theo hướng nhanh chóng, đơn giản, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi phục vụ doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và hoạt động hiệu quả hơn. Các khu công nghiệp được điều hành hợp lý với cơ chế “một cửa” trong hầu hết công tác hành chính là thông qua ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (Diza). Cơ chế “một cửa” là một cải cách sáng tạo mạnh mẽ về mặt hành chính vẫn giữ được hiệu quả.

Tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm tới sự phát triển các khu công nghiệp, tập trung vào việc hoàn thiện các dự án cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp. Yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn của các khu công nghiệp Đồng Nai trong mắt các nhà đầu tư chính là chất lượng tốt. Ngoài ra, chính quyền tỉnh cũng quan tâm phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng bên ngoài lẫn bên trong khu công nghiệp để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của các nhà đầu tư.

Đồng Nai đặc biệt quan trọng nhiệm vụ tiếp thị và chào mời các nhà đầu tư.

Tỉnh đã xây dựng các lực lượng chuyên xúc tiến đầu tư ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc… để thực hiện công tác quảng bá, kêu gọi các tập đoàn kinh tế tiềm năng đầu tư vào các khu công nghiệp trong tỉnh.

Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh cũng rất quan tâm tới việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất để giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển kinh doanh. Nhờ vậy, các doanh nghiệp trở thành cầu nối quan trọng quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư thu hút của tỉnh đến các nhà đầu tư tiềm năng khác.

Tỉnh đã không ngừng cải thiện các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp như đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp các dịch vụ thông tin viễn thông, vận tải, các bãi vận chuyển, lưu trữ… Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực được xem trọng một cách đặc biệt trong việc thoả mãn nhu cầu các nhà đầu tư.

 

You may also like